Gelenekten Gelenekçiliğe : Osmanlı ve Müzik (Cem Behar)

Jan 02 2015

Comments are off for this post

Monitoring Sensor Data Open Source Project: Waiting for your contributions!!

Oct 26 2014

My open source project is waiting for your contributions :

https://github.com/yyenigun/mobile-sensing-web

This is an academic web application of Galatasaray University Activity Recognition project for monitoring mobile phone’s sensor data. (used technologies: Java, Spring MVC, Javascript, Bootstrap, Gradle..etc.)

Abstract

Human activity recognition using wireless sensors and crowdsourced sensing are both emerging topics in the domain of pervasive computing. Activity recognition involves the use of different sensing technologies to automatically collect and classify user activities for different application domains, ranging from medical applications to home monitoring. Whereas crowdsourced sensing aims to collect environmental or personal data especially using the mobile devices carried by the people. In this sense, smart phones provide a unique platform both for human activity recognition and crowdsourced sensing applications with the integrated rich set of sensors, such as GPS, accelerometer, microphones, their ubiquity, ease of use and wireless communication capabilities with various interfaces, hence the ability to transfer sensing data to backend servers. In the literature, example crowdsourced sensing applications generally aim to collect geo and time-tagged environmental data, such as noise or air pollution levels in the city. Research on human activity recognition using the sensors available on the phones mostly focuses on the development of applications for the end-user, such as monitoring fitness level of the phone user or the health status. In fact, recognition of the activities of the crowds and communities rather than the activities of individual can enable a new set of application domains in the fields of urban planning, urban transportation, targeted advertising. Hence, it will be an interesting topic to merge these emerging domains of human activity recognition and crowdsourced sensing on the ubiquitous smart phones. One of the objectives of this project is to design and develop an activity based crowdsourced sensing platform where the activities of the individuals related to movement, such as walking, running, as well as their transportation modes, biking, travelling with a vehicle, will be recognized with the sensors on the phones, such as accelerometer, GPS, and the findings will be transmitted to the backend servers where the behaviors of the crowds will be analyzed. This sensing platform will differ from the previous examples in the literature in the sense that the activities will be recognized on the phone rather than offline processing of raw sensor data on the backend servers. Additionally, the platform will support two modes of operation: in the online mode, collected data on the phone is uploaded to a backend server periodically, such as in every 10 minutes to capture the activity dynamics in real-time, whereas in the offline mode, data is uploaded once or twice a day for offline analysis. Additionally, the second objective of the project is to create a large-scale dataset which will be shared with other researchers working in the domain and hence will constitute as a benchmark platform for the comparison of different studies in the field. This dataset will be different from the existing datasets of mobile phone sensing in the sense that the sensors contributing to the activity recognition will be utilized and the data will be collected with newer generations of smartphones which are equipped with a richer set of sensors and provide better capabilities in terms of processing and storage. To achieve these objectives, we have identified the related research challenges and problems which will constitute the topics of the project and which will be addressed following an applied research methodology. The work plan will be divided into four work packages. Particularly, during the project we will first investigate the problems related to the activity recognition process. Selection of machine learning algorithms and the application of those to the mobile phone platform, efficient feature selection techniques for better activity recognition, person and position independent activity recognition will constitute the research problems that will be tackled in this phase. Next, we will investigate the tradeoffs in activity recognition accuracy and the sensor sampling frequency as well as the data transmission frequency and data sizes using optimization algorithms. After solving these problems and developing the required software for the platform, we will proceed with the data collection process. The data collection process will start with the identification of voluntary participants and it will continue for 9 months with at least 20 participants. As the final main research topic of the project, we will investigate the issues related to data processing. The data will be processed with methods such as clustering, and topic models for the identification of places with the activities (semantic tagging) and for the discovery of routine activity patterns for the places. The platform will be tested with a case study where the activities in the university campus will be targeted. The findings of these research problems will be disseminated with research publications, with the objective of 3 conference and 2 journal papers for each year. Additionally, during the project, two meetings will be organized with the objective of sharing the results of the project with other academicians, as well as the industry partners and the municipalities who are identified as the target interest groups who can benefit from the findings of these projects. Researchers who are well-known in the field will be invited to these meetings for sharing their visions on the related problems.

Comments are off for this post

Spring 4’le Gelen Yenilikler

Sep 19 2014

İlk sürümü 2004 yılında çıkan Spring Framework’ün şu ana kadar çok kez büyük sürümü çıktı. Spring 2.0 ile XML ve AspectJ desteği, Spring 2.5 ile notasyon (annotation) konfigürasyonu ve Spring 3.0 ile de Java tabanlı konfigürasyon modeli geldi.

Spring’in en son büyük (major) sürümü olan Spring 4.0 ile gelen en büyük yenilik ise Java 8 desteği. Spring 4.0 ile gelen tüm yenilikler :

1. Spring’e Başlangıç deneyiminin iyileştirilmesi

Spring’in yeni web sitesine (http://spring.io/)  Spring’e başlangıç ve Spring’i öğrenme dokümanlarının tamamı eklendi:  http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/html/overview.html

 2. Son kullanma tarihi geçmiş (deprecated) paketlerin ve metodların silinmesi

Versiyon 4 ile birlikte son kullanma tarihi geçmiş (deprecated) birçok metot ve sınıf kaldırıldı. Eğer projelerinizdeki Spring versiyonunuzu Spring 4’e yükseltmek istiyorsanız Java’nın son kullanma tarihi geçmiş metod, sınıf ve arayüzlerini kaldırdığınızdan emin olmanız gerekiyor. Kaldırılan tüm işlevleri görmek için şu doküman kullanılabilir: http://docs.spring.io/spring-framework/docs/3.2.4.RELEASE_to_4.0.0.RELEASE/

3. Java 8 (Java 6 ve Java 7 ile birlikte)

Spring 4 ile birlikte gelen en önemli yenilik Java 8’in bazı özelliklerini desteklemesi. Spring’in callback arayüzleri ile Lambda ifadelerinin kullanımı sağlandı. Halihazırdaki bazı notasyonların (ör: @Repeatable) java.time (JSR-310) paketini desteklemesi sağlandı. Geriye uyumlu olan versiyon 4 Java 6 ve Java 7 ile de kullanılabilir.

4. Java EE 6 ve 7

Spring 4 JPA 2.0 ve Servlet 3.0 versiyonları ile birlikte Java EE 6 ve üstü için temel versiyon haline geldi. Aynı zamanda JMS 2.0, JTA 1.2, JPA 2.1, Bean Validation 1.1 ve JSR-236 Concurrency kütüphaneleri gibi temel Java EE 7 standartlarını destekler duruma geldi.

5. Groovy Bean Tanımlamaları (Groovy DSL)

Spring Framework 4.0 ile birlikte Groovy DSL kullanarak bean konfigürasyonu yapılabilir hale geldi. Yazım olarak XML konfigürasyonuna benzese de konfigürasyon yazımı XML’e göre kısaldı. Örnek:

6. Container iyileştirmeleri

Bean’leri enjekte ederken “generic” tiplerin de kullanılabilmesi sağlandı.

7. Genel Web İyileştirmeleri

Spring MVC uygulamalarında @RestController notasyonunun kullanılması sağlandı.

8. WebSocket Mesajlaşma

Spring’in yeni spring-websocket modülü ile client-server web uygulamalarında çift yönlü iletişim sağlandı.

9. Test İyileştirmeleri

Yeni SocketUtils sınıfı sayesinde TCP/UDP soketleriyle entegrasyon testleri yapılabilir hale geldi.

Comments are off for this post

Gömülü yazılımdan bulut bilişime : Java 8

May 13 2014

Java SE 8 ve Java ME 8‘i içerisinde barındıran Java 8 Java’nın şu ana kadar çıkardığı sürümler içerisinde en belirleyici sürümlerden bir tanesi olarak kendini gösteriyor. Lambda ifadeleri ve yeni Stream API’si hem platformun ifade gücünü arttırıyor hem de yazılımcıların modern, çift çekirdekli işlemcilerin avantajlarını kullanabilmelerine imkan sağlıyor. Java ME (Micro Edition) 8  en güncel JVM’i (Java Virtual Machine), programlama dilini ve kütüphaneleri içerisinde barındıracak şekilde güncellendi ve  küçük gömülü  (embedded) cihazlara odaklanıldı. Java 8 ile birlikte yazılımcılar aynı platformu kullanarak en küçük cihazlardan (Internet of Things) en büyük bulut (cloud) kurumsal servislere kadar geniş bir alana ulaşabilecekler.

Java 8 ile birlikte 8 temel özellik geliyor:

1. Lambda İfadeleri (closures) : Lambda ifadeleri davranışları veri şeklinde göstermeye yarayan basit ifadelerdir. Listeleri (collections) işlemek çok daha kolay ve etkili hale gelecektir. Örneğin 8 şarkıdan daha az şarkı barındıran albümlere sahip olan sanatçıları sorgulamak istiyoruz. Lambda ifadelerinden önce bunu standart for döngüsüyle geliştirebiliyorken Java 8’den itibaren tek bir satırda geliştirebileceğiz :

2. Nashorn ve Javascript : Nashorn Java 8 ile birlikte gelen ve JVM’in bir parçası olarak çalışan modern bir Javascript kütüphanesidir. JDK’nın içerisinde javax.script paketi içerisinde bulunur. Bu sayede geliştiriciler Java kodlarının içerisine Javascript bileşenleri ekleyebileceklerdir. Aynı zamanda içerisinde Nashorn’u script dili olarak komut satırından çalıştırabilmek için jjs komutu da bulunmaktadır.

3. Compact Profiller : Bu profiller Java Standard Edition ile Java Mobile Edition’ı birbirine yakınlaştıran 3 adet temel Java API gruplarıdır. Yıllardır gömülü yazılım geliştiriciler küçük cihazlara küçük Java binary’ler yükleyebilmek istiyorlardı. Compact profiller sayesinde tüm platformu yüklemeden sadece ilgili binary’yi küçük cihazlara yükleyebilme olanağı sağlandı. Bu sayede kısıtlı kaynağı olan cihazlara da küçük JVM’ler yüklenebilecek.

4. Date ve Time Kütüphaneleri : Yeni java.time kütüphaneleri sayesinde geliştirilmesi ve okunması daha kolay uluslararası zaman standartları kullanılabilir. Bu paketteki her bir Java sınıfı ilgili işe özgü sınıflardır ve aynı zamanda aynı anda erişim (concurrency) problemlerini çözmek için değeri değiştirilemeyen (immutable) sınıflar olacaklar.

5. Java FX 8 : Java FX’in 8. sürümü Lambda ifadelerini destekleyen bileşenleri içerisinde barındırıyor. Bu sayede kullanıcı davranışlarını yakalama (event handling) gibi kodlar çok daha kısa hale geliyor. Aynı zamanda dışarıdan (3rd party) bileşen kullanımı kolaylaşıyor. Performans tarafında da birçok geliştirme yapılmış bu sayede Raspberry Pi gibi cihazlarda gömülü JavaFX kullanılabilir.

6. Topluluğun İyileştirilmesi : Java 8 ile birlikte Java geliştiren topluluğun yapısında ve süreçlerde iyileştirme yapıldı. JUG (Java User Groups) toplulukları Java topluluğunun öğrenim ve katılım konularında birleştirici yerel merkezler oldu. Dünyanın her yerindeki bu Java grupları Java’nın geliştirilmesinde ve öneriler toplamada yeni bir anlayış getirdi. “Adopt a JSR” programı sayesinde yeni katılımcılar ve organizasyonlar Java’nın gelişmesinde katkıda bulundular. 26’dan fazla JUG JAva 8’in gelişiminde pay sahibi oldu.

7. Java ME 8 (Java Micro Edition) : Java ME 8 ile birlikte Java SE ve Java ME birbirine yaklaşmış oldu. Bu sayede aynı yetkinliğe sahip yazılımcılar hem büyük ölçekli kurumsal uygulamalarda hem de küçük gömülü sistemlerde uygulama geliştirebilecekler.

8. Java SE 8 (Java Standart Edition)  ve JVM : Java SE 8 ile birlikte çöp toplayıcı (garbage collection) altyapısı iyileştirildi. Yeni geliştirmelerle birlikte kullanıcılar bir GC (garbage collection) türünden diğerine kolaylıkla atlayabilecek. Aynı zamanda Java SE 8 ile birlikte yazılımcıların PermGEN alanını iyileştirmelerine (tuning) ihtiyaç kalmadı. PermGEN bölümündeki sınıfların meta verileri kuyruğa (heap) taşındı. Bu sayede yazılımcıların bu alanın boyutunun ne olması gerektiği konusunda fikir sahibi olmalarına ihtiyaç kalmadı. Son olarak Java ME 8 güncellenerek Java SE 8’deki kütüphanelerin bir kısmını kullanabilmesi sağlandı.

Sonuç olarak Java 8 yazılımcılara aynı yetkinlikleri kullanarak küçük cihazlara gömülü yazılımlardan bulut bilişim (cloud) üzerinde çalışan büyük ölçekli kurumsal uygulamalara kadar geniş bir oyun alanı sunuyor. Lambda ifadeleriyle de kodun satır sayısını azaltıp fonksiyonel programlama dillerinin avantajlarını kullanarak yazılımcıların verimliliğini arttırmayı hedefliyor.

Comments are off for this post

Native, Mobil veya Hibrid : Mobil uygulama geliştirme teknolojisi seçerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Apr 04 2014

2015 yılında dünyadaki akıllı telefon kullanıcı sayısının 2 milyar olacağı tahmin edilirken (eMarketer) firmaların mobil uygulamalara olan ilgisi artarak devam edecek gibi görünüyor. Bu ilgi karşısında bilgi teknolojileri firmaları platform bağımsız mobil uygulama geliştirmek için vizyonlarını, kullanacakları araçları ve metodolojileri belirlemeye çalışıyorlar.

Acil markete çıkma gerekliliği olan ve kısa sürede geliştirilebilen uygulamaların (ör: Etkinlik Rehberi uygulamaları..vs.) yanı sıra karmaşıklığı fazla ve mobil cihazın tüm özelliklerini (Konum belirleme, hareket sensörü..vs.) kullanan uygulamalar (ör: Arttırılmış gerçeklik uygulamaları) da pazarın önemli bir payını oluşturuyor. Tüm bu uygulamaların ortak yanı ise firmaların bilgi teknolojileri firmalarından en ucuz, en hızlı ve tüm mobil cihazları destekleyen (IPhone, Android, Windows Phone..vs.) uygulamalar istemeleri. Haliyle bu konu hakkında bir çok araç ve kütüphane var ve fakat hiçbir araç veya kütüphane kendiliğinden ucuz, hızlı ve tüm cihazlarda çalışan çözümler sunmuyorlar. Mobil araçları, kütüphaneleri veya teknolojileri kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor zira Facebook gibi IPhone uygulaması için HTML5’e yatırım yapıp başarısız olma şansımız yüksek.

Mobil uygulama geliştirmek istediğimizde önümüze 3 tane uzun ve ince yol çıkıyor: Native, Web veya Hibrid. Native uygulamalar ilgili mobil işletim sistemine özgü ve marketten yüklenen uygulamalardır. Sadece tek bir platforma özel olarak geliştirilir ve ilgili cihazın tüm özelliklerini (kamera, GPS, ivmeölçer..vs.) kullanabilir. Mobil web uygulamaları ise Native uygulama görünümü olan web siteleridir. Kullanıcılar bu tür uygulamalara tarayıcı üzerinden erişirler. Hibrid mobil uygulamalar ise yarı web yarı native uygulamalardır. Native uygulamalar gibi marketler (Google Play Store, Apple App Store..vs.) aracılığıyla cihaza yüklenebilirler. HTML5 destekli tarayıcı ise uygulama içerisine gömülü durumdadır. Peki mobil uygulama geliştiren kişiler veya kurumlar olarak hangi yolu ne zaman tercih etmeliyiz ? Bu konudaki ölçü birimleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Cihaz Özellikleri:  GPS, Kamera, Hareket Sensörü..vs. gibi cihazın temel özelliklerine erişim – Native > Hibrid
 • Çevrimdışı (offline) Çalışma: İnternete bağlı olmadan da çalışabilme – Native
 • Hız: Native uygulamalar diğerlerine göre en hızlı tercihtir. Mark Zuckerberg’in (Facebook CEO) “HTML5’e yatırım yapmamız en büyük hataydı”  deyip Facebook uygulamasını HTML5’ten Native uygulamaya çevirmesinin en büyük nedeni HTML5’teki performans problemleridir.
 • Güncelleme: Native uygulamayı güncellemek ve yeni sürüme geçmek hem kullanıcı için hem geliştirici için daha zordur. En kolay güncellenen uygulamalar mobil web uygulamalarıdır.
 • Platform Bağımsızlık: Hibrid veya mobil web uygulaması tercih edildiğinde platform bağımsızlık en güçlü argüman olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı uygulama tüm platformlarda kullanılabilir.
 • İçerik kısıtlamaları, Onaylar ve Ücretler: Hibrid ve Native uygulamalarda uygulama marketler içeriği kısıtlayabilir. Bu marketler ücretlidir. Mobil web uygulamalarında herhangi bir kısıt yoktur ve ücret ödenmez.
 • Geliştirme Maliyeti: Geliştirme maliyeti Hibrid ve Mobil web uygulamalarında görece daha azdır.
 • Kullanıcı Arayüzü: Çok güçlü grafiksel ihtiyaçlar varsa (3D oyun..vs. ) Native tercih edilmelidir.

Sonuç olarak Hibrid, Mobil web veya Native tercih ederken ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaçtan bağımsız olarak herhangi birini diğerinden daha iyi olarak göremeyiz. Her birini seçerken firmanın ihtiyaçlarına göre tercih yapılmalıdır.

Comments are off for this post

Rescheduling Job in Quartz

Jan 21 2014

Quartz kütüphanesi kullanan Job‘larımız varsa ve o Job’ları tekrar zamanlamak (rescheduling) istiyorsak ilk olarak varolan Cron‘u alıp ardından yeni bir CronTrigger oluşturmamız gerekmektedir.

 

Örnek kod aşağıdaki gibidir:

Comments are off for this post

Aşk Olmayınca Meşk Olmaz – Cem Behar

Jan 20 2014

Cem Behar’ın “Aşk Olmayınca Meşk Olmaz – Geleneksel Osmanlı / Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal” isimli kitabı Osmanlı / Türk Müziğinde temel öğretim yöntemi olan meşki anlatıyor. Geleneksel estetiğin doğasını şekillendiren bu yöntemi anlatırken Cem Behar sıklıkla çeşitli dönemlerde yaşamış yazar, tarihçi, seyyah, müzisyen ve müzik teorisyenlerinden alıntı yapıyor.

askolmaz

Sunuş

Bu kitabın bugünkü şeklini alıması uzunca bir süre  gerektirdi. Meşk kavramı ve  Osmanlı/Türk musıki geleneğinde öğretim uygulamaları hakkında bir metin  oluşturma fikrinin kökeninde 1988 yılının Haziran ayında yapılmış “Türk  Musıkisinde Çağdaş Eğitim ve Çağdaş İcra” başlıklı bir sempozyum var. Davetli  olduğum bu sempozyuma o sıralarda yurtdışında bulunmam nedeniyle  katılamamıştım. Ama konu bir bakıma ilgimi çekmişti doğrusu. Ne var ki,  sempozyumun başlığının içerdiklerinden değil, içermedikleri yüzündendi bu  ilgim.

Yüzyıllar boyunca “çağdaş” olmayan bir eğitim sistemi  uygulayan ve bu eğitim ve aktarım sistemiyle bir repertuar oluşturan, öğreten,  yaşayıp gelişebilen bir musıki geleneği vardı karşımızda. Bu saatten sonra bu  geleneğin kalıntıları üzerine monte edilecek “çağdaş” bir eğitimin nasıl olması  gerektiği konusunda ahkâm yürütmek yerine, bu geleneğin esasının nasıl  oluştuğuna, geleneğin içinde nasıl bir eğitim yöntemi uygulandığına ve “çağdaş  olmayan” eğitim sistemine rağmen geleneğin kendini nasıl yenilediğine daha  yakından bakılmalıydı bence.

Dört asır boyunca Osmanlı/Türk müzik geleneği, bu  sempozyuma katılanların önerilerinden mahrum kalmıştı elbette. Acaba nasıl bir  eğitim ve ne türden icralarla kendini yenileyip yaşatabilmiş ve bugüne  gelebilmişti? Yani öncelikli olan – sempozyum organizatörlerinin kullandıkları  ifadeye bakılırsa – “çağdışı” kalmış olan bir eğitim yönteminin incelenmesiydi  bana göre. Ayrıca, davetlilere ulaşan sempozyum programından bu konunun  kimsenin yakın ilgi alanına girmediği de anlaşılıyordu. Bunun üzerine  “Osmanlı’da Musıki Öğrenim ve İntikal Sistemi : Meşk” başlıklı bir makale kaleme aldım ve bu makale Defter dergisinin Aralık 1988/Ocak 1989  tarihini taşıyan 7. sayısında yayınlandı (s. 83-108).

Bundan yetmiş seksen yıl öncesine kadar geleneksel  Osmanlı/Türk musıkisinin öğretimi ve aktarımı bütünüyle meşk adı verilen yönteme dayanırdı. Hem ses veya saz öğrenimi hem  de öğrencilerin bir eser dağarcığı edinmeleri, meşk etmekle gerçekleşirdi. Meşkederek müzik öğretmenin ve  öğrenmenin basit bir araç, herhangi bir pedagojik yöntem olarak görülmesi eksik  ve yanlış olur. Dört buçuk yüzyıllık Osmanlı/Türk musıki geleneğinde meşk sayısız müzisyen kuşakları  tarafından bir öğretim yöntemi olarak benimsenmekle kalmamış, aynı zamanda ses  ve saz eserleri repertuarının da yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa intikalini  sağlamıştır. Bu iki işlevi birbirinden ayırmak imkânsızdır. Meşk bir yandan ses ve çalgı öğretimini  ve icra üslûplarını şekillendirmiş, bir yandan da eser repertuarının nesiller  boyu aktarımını ve zamanla yenilenip değişmesini sağlamıştır.

Meşkederek müzik öğrenmenin etkisi bununla da  kalmamıştır. Geleneksel musıki meşki ve doğurduğu ilişkiler, birçoğu bugün dahi  geçerliliğini koruyan bazı temel ahlâki ve estetik değer yargılarının  taşıyıcısı olmuştur. Meşk zincirlerinin devamlılığı sayesinde de bu yargılar  Türk müziği dünyasına iyice yerleşmiş, bu dünyanın yazılmamış fütüvvetnamesi,  anayasası olmuştur. Meşk aslında  bütün bir müzik geleneğinin ortak zemini haline gelmiş, kuşakları, bestecileri,  icracıları ve icra üslûplarını bir arada tutan ortak bir aidiyet duygusu  oluşturmuş, yani bu sanat alanının tümü için hem estetik hem toplumsal bir harç  görevini yerine getirmiştir. Bu bakımdan da gereği gibi incelenmesi ve yerli  yerine oturtulması Osmanlı’nın kültür tarihi açısından da büyük önem taşır.

Bu kadar stratejik önem taşıyan bir kavram ve bir  uygulama hakkında yeni kaynak ve malzemelerin birikmesiyle birlikte, konuyu  biraz daha ayrıntılarıyla ele alan ilkinden epey daha uzun bir makale ortaya  çıktı. Bu makale de 1993 yılında yayınlanan bir kitabın bir bölümünü oluşturdu  (Cem Behar, Zaman, Mekân, Müzik- Klâsik  Türk Musıkisinde Eğitim(Meşk), İcra ve Aktarım, İstanbul, Afa Yayınları, s.  11-82).

Meşk’in,  yani Türk musıkisi geleneğinin (bugün neredeyse tamamen kaybolmuş olan) bu  göbek bağını küçümsememek gerekiyor. Yüzyıllar sürmüş bir müzik hayatının çok  çeşitli veçhelerinin bu temel kavram etrafında toplanabileceği ortadadır. Çok  sayıda, çok çeşitli ve bazan da beklenmedik kaynaklarda meşke atıflar, meşk  uygulamaları hakkında somut bilgiler bulunuyor. Bunların derlenip yeni bir  yapıya ve mantığa kavuşturulması sonucu bu kitap ortaya çıktı. Yeni kaynak ve  malzemelerin derlenmesinde yardımlarını esirgemeyen Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften’den  Eckhard Neubauer’e burada teşekkürü borç bilirim.

Özgün Osmanlı/Türk musıki geleneğinin oluşutuğu  onaltıncı yüzyıl ortalarından itibaren meşkederek musıki öğrenmenin bilinen tek  musıki öğrenim yöntemi olduğunu belgelemek mümkün. Ayrıca, ses veya saz  eserleri meşkedilmesi arasında her zaman önemli farklılıklar bulunduğu da  biliniyor. Meşk silsileleri içindeki uzmanlaşma alanları, spesifik meşk  mekânları, meşk içindeki yetenek ve ustalık kıstasları, musıki öğretiminde  meslek ve profesyonellik anlayışları gibi konuların her biri ise ayrı bir  araştırma konusudur aslında.

Meşkederek müzik öğrenmenin Osmanlı sanat dünyasına  yerleştirdiği bazı çok temel ahlâkî değer yargıları da var. Aşk olmayınca meşk olmaz deyimine  yansıyan işte bu değerlerdir. Meşkederek öğrenmenin zorluğu, gerektirdiği  fedakârlık ve meşakkatle birlikte bunları temel alan gurur ve ayrıcalık  duyguları, meşk silsileleri içerisinde mahfuzat ve müktesebatın önemi,  talebenin ve hocanın liyakat kıstasları, eserlere ve hocalara sadakat anlayışı,  geleneğe ve müzik repertuarının intikaline karşı sorumluluk duygusu vs.  bunlardan sadece birkaçıdır.

Müzik öğreniminde yazı ve nota kullanımının  yaygınlaşmasıyla repertuar aktarımı işlevini büyük ölçüde kaybetmiş olan meşk yöntemi genel müzik eğitimi ya da  ses veya çalgı öğrenimindeki fonksiyonunu sürdürebilecek midir? Ses ve görüntü  kaydının olağan hale geldiği bir müzik dünyasının “meşk”i nasıl olabilir?  Yirminci yüzyıl uygulamalarını izleyip meşk’in  bazı sakıncalarına da eğildikten sonra bu kitabın son bölümünde sormaya  çalıştığım bir soru da budur.

Cem Behar, Rumelihisarı, Şubat 1998

Comments are off for this post

Performance Evaluation of Link Quality Estimation Metrics

Nov 23 2013

Sunum linki: Performance Evaluation of Link Quality Estimetion Metrics

Comments are off for this post

Yaygın Hesaplama ve Algılama

Aug 01 2013

Her yerde ya da yaygın hesaplama (ubiquitous or pervasive computing) konusunun temelleri 90’ların başında Mark Weiser tarafından ortaya atılan “yok olan bilgisayar” (disappearing computer) terimine dayanmaktadır ve temel olarak bilgisayarların ve hesaplamanın insanların hayatının bir parçası olarak ve onları rahatsız etmeden ve hatta onların farkında olmadan çevreleyerek, çevreleri ile etkileşimlerini arttırarak hayat kalitelerini arttırmayı amaçlamaktadır. Yaygın hesaplamının 3 temel özelliği vardır: i) görünmezlik, ii) bağlam farkındalık (kişilerin konumları, eylemleri, çevresel faktörlere göre sistemin farklılık göstermesi) , iii) yaygınlık (hesaplamaya erişimin her yerde olması). Yaygın hesaplama konusuna katkıda bulunan araştırma konuları dağıtık sistemlerden yapay zekaya uzanan konuları içermektedir. Algılama (sensing) konusu ise yaygın hesaplama sistemlerinin vazgeçilmez unsurudur. Yaygın algılama konusu ise gömülü, algılama kapasitesi olan, ve çoğunlukla kablosuz iletişim yeteneği olan, evimizdeki cihazlarda, arabamızda, cep telefonlarımızda  mevcut algılama  sistemlerini kapsamaktadır.

Yaygın Algılama konusunda çevresel destekli yaşam (ambient assisted living), akıllı ev uygulamaları, e-sağlık ve özellikle akıllı telefonları kullanarak mobil algılama sistemlerinin geliştirilmesi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Akıllı telefonları kullanarak katılımcılı algılama sistemlerinin geliştirilmesi (örneğin telefonlar üzerindeki mikrofonları kullanarak şehrin gürültü haritasının çıkarılması), insan eylemlerinin algılanması ve uzaktan sağlık takibi gibi konularda çalışmaktayız.

Araştırmacılar

Seçili Yayınlar

 • O. Durmaz Incel, M. Kose, C. Ersoy A Review and Taxonomy of Activity Recognition on Mobile Phones, Springer BioNanoScience Journal, Special Issue on Personal Health Systems for Well-being and Lifestyle Change, 2013.
 • H. Alemdar, H. Ertan, O. Durmaz Incel, C.Ersoy, ARAS Human Activity Datasets in Multiple Homes with Multiple Residents, Proc. of the 7th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2013, Venice, Italy, May 2013.
 • Mustafa Kose, Ozlem Durmaz Incel, Cem Ersoy, Online Human Activity Recognition on Smart Phones, Proc. of the Workshop on Mobile Sensing: From Smartphones and Wearables to Big Data (colocated with IPSN 2012), April 2012.

Referans

http://bm.gsu.edu.tr/yaygin-hesaplama-ve-algilama

Comments are off for this post

Özgür Yazılım Günleri 2013 : Dijkstra’nın Ruhu

Apr 05 2013

dijkstra

Özgür Yazılım Günleri başladı. İlk günün en aydınlatıcı sunumu her zamanki gibi Bilgi Üniversitesi eski (!) Bilgisayar Bilimleri bölümü başkanı Chris Stephenson’un sunumuydu. Stephenson, Alan Turing’den başlayarak düzene karşı koymuş bilgisayar bilimcileriyle bir giriş yaptı ve bizi Edsger Wybe Dijkstra‘nın dünyasına taşıdı. Yayın sayısıyla başarının ölçüldüğü  akademik düzene karşı koyan bir bilgisayar bilimci olan Dijkstra’nın bilgisayar bilimine katkısı çok büyük olmuş. Aynı zamanda bilgisayar endüstrisiyle akademisyenlerin arasındaki kirli ilişkileri ortaya çıkarmış. Yazdığı bir makalenin bilimsel bir dergiye kabul edilmemesinin ardından önce derginin kendi makalesiyle ilgili öne sürdüğü tüm tezleri çürütmüş, o tarihten itibaren hiç bir bilim dergisine yazı göndermemiş ve kendi düşüncelerini daktilosuyla birden fazla kopya olacak şekilde yazıp postayla bilim adamlarına göndermiştir. Bu yazılara EWD ismini vermiş.(örnek: EWD903) En önemli EWD’lerinden biri programlama dillerindeki GOTO komutunun zararlarıyla ilgili olanı (1972) ve günümüzde bu komut neredeyse hiçbir programlama dilinde sıklıkla kullanılmamakta.

Özgür yazılım günlerinin ilk gününde aramızda Dijkstra’nın ruhu dolaşıyordu ve kulağımıza “bilgisayar bilimi dünyasında duyduğunuz hiç bir şeye matematiksel ispatını görmeden inanmayın” diye fısıldıyordu. Stephenson da o fısıltıları duymuş olacak ki Java programlama diliyle ilgili dünyada en çok satan (neredeyse Amerika’daki tüm üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan) bir kitaptan örnek bir kod parçacığını çalıştırdı ve on saniye içerisinde onlarca hata buldu. Son olarak da şöyle dedi: “Dijkstra yaşıyor olsaydı bu kitabın yazarı bir daha insan içine çıkamazdı ama maalesef o şu an yok ve o kitap hala dünyada en çok satan programlama kitaplarından bir tanesi.”

Peki bunu diyen Chris Stephenson şu anda ne durumda? Bilgi Üniversitesi’nde sendikal faaliyetlerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılmış, başında olduğu Bilgisayar Bilimleri bölümü kapatılmış, istememesine rağmen üniversite birinci sınıflara Java programlama dersi verdirilen (hem de yukarıda bahsedilen kitap zorunlu kılınarak) bir profesör.

Görüldüğü gibi Dijkstra’nın ruhuna Chris dahil hepimizin ihtiyacı var. EWD’leri (http://www.cs.utexas.edu/~EWD/) okumaktan başlayarak bu ruha yaklaşabilme umuduyla…

 

 

Comments are off for this post

« Newer posts Older posts »