Archive for the 'other' category

SOA ve Adem-i Merkeziyetçilik

Sep 24 2012 Published by under other

Yazılım mühendisleri olarak çoğunlukla bilişim dünyası ile dünyevi hayat arasında bağlantı kurmakta zorluk çekeriz. Teknik bir konuyu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak bizim için kimi zaman içinden çıkılmaz haller alabilir. Bu yüzdendir ki Steve Jobs’ın öncülük ettiği “basit düşünebilenler her zaman kazanır” felsefesi fark yaratmıştır.

Günlerden bir gün, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, SOA (Service Oriented Architecture) ile ilgili bir makale okurken (okumakla da kalmayıp, “SOA öldü” diyenlere inat SOA’ya hayranlıkla bakarken) aklımdan yerellikle ilgili birtakım fikirler geçti. Ardından şu kanıya vardım. SOA = “Adem-i Merkeziyetçilik”.

Kısaca açıklamak gerekirse, SOA servislerin birbirleriyle haberleşebildikleri, karmaşık bir iş mantığının servislerin birbirleriyle bir orkestra gibi uyumlu haberleşmesi sonucu kolaylıkla gerçekleşebildiği bir yazılım mimarisidir. Tüm iş mantığı tek bir merkezden yönetilmez ve bu sebeple modüler bir yapıdır.

Peki Adem-i Merkeziyetçilik nedir?

Vikipedi şöyle diyor: “devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, “merkezin yokluğu” manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu görüşlerden biridir.”

Şöyle bir düşünelim. Sizce de SOA, “Adem-i Merkeziyetçilik”in bilişim dünyasındaki yansıması değil mi? 🙂

Comments are off for this post

Başlarken

Oct 11 2011 Published by under other

Bu blog’da profesyonel bir yazılım uzmanı olarak yazılım’dan, amatör bir müzisyen olarak müzikten, bir okur-yazar olarak kitaplardan, herhangi biri olarak da canım ne isterse onlardan bahsedeceğim. Okumama özgürlüğünüzü istediğiniz an kullanabilirsiniz.

Saygılar,

Yalçın Yenigün

Comments are off for this post