Archive for: September, 2012

SOA ve Adem-i Merkeziyetçilik

Sep 24 2012 Published by under other

Yazılım mühendisleri olarak çoğunlukla bilişim dünyası ile dünyevi hayat arasında bağlantı kurmakta zorluk çekeriz. Teknik bir konuyu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak bizim için kimi zaman içinden çıkılmaz haller alabilir. Bu yüzdendir ki Steve Jobs’ın öncülük ettiği “basit düşünebilenler her zaman kazanır” felsefesi fark yaratmıştır.

Günlerden bir gün, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, SOA (Service Oriented Architecture) ile ilgili bir makale okurken (okumakla da kalmayıp, “SOA öldü” diyenlere inat SOA’ya hayranlıkla bakarken) aklımdan yerellikle ilgili birtakım fikirler geçti. Ardından şu kanıya vardım. SOA = “Adem-i Merkeziyetçilik”.

Kısaca açıklamak gerekirse, SOA servislerin birbirleriyle haberleşebildikleri, karmaşık bir iş mantığının servislerin birbirleriyle bir orkestra gibi uyumlu haberleşmesi sonucu kolaylıkla gerçekleşebildiği bir yazılım mimarisidir. Tüm iş mantığı tek bir merkezden yönetilmez ve bu sebeple modüler bir yapıdır.

Peki Adem-i Merkeziyetçilik nedir?

Vikipedi şöyle diyor: “devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, “merkezin yokluğu” manasına gelir. Liberal ideolojinin savunduğu görüşlerden biridir.”

Şöyle bir düşünelim. Sizce de SOA, “Adem-i Merkeziyetçilik”in bilişim dünyasındaki yansıması değil mi? 🙂

Comments are off for this post

Java Persistence API

Sep 10 2012 Published by under software development

“Java for Telco” eğitimleri kapsamında “Java Persistence API” ile ilgili, teknoloji departmanlarında çalışan Vodafone Discover programı katılımcılarına verdiğim eğitimin sunumu ekte paylaşıyorum:

Java Persistence API

Comments are off for this post