Archive for: April, 2017

Plotly ve Python ile 3D Veri Görselleştirme

Apr 21 2017 Published by under machine learning

Plotly (https://plot.ly/) bir veri görselleştirme kütüphanesi. Birden fazla programlama diliyle veriyi iki boyutlu veya üç boyutlu görselleştirme arayüzleri sunuyor. Bulut ortamında da görselleri kaydetme imkanı sağlıyor.

Screen Shot 2017-04-21 at 19.06.07

Python ile yukarıdaki gibi üç boyutlu bir grafik çizmek için ilgili X, Y ve Z değerlerini vererek aşağıdaki python kodunu kullanabiliriz. Aşağıda daha önce Pandas ile oluşturulmuş bir DataFrame’den (transitDataFrame) iki farklı etikette veri alınıp görselleştirilmiş. Burada transitDataframe.label bölümü veri filtrelemeyi, head fonksiyonu ise ilk 2000 değeri getirmeyi sağlıyor. İki farklı etikette görselleştirme için iki farklı Scatter3d ‘yi veri olarak notebook‘a vermek gerekiyor.

 

Comments are off for this post