Rescheduling Job in Quartz

Jan 21 2014 Published by under java

Quartz kütüphanesi kullanan Job‘larımız varsa ve o Job’ları tekrar zamanlamak (rescheduling) istiyorsak ilk olarak varolan Cron‘u alıp ardından yeni bir CronTrigger oluşturmamız gerekmektedir.

 

Örnek kod aşağıdaki gibidir:

Tags: ,

Comments are off for this post