Google’dan Javascript’e rakip : Dart

Oct 12 2011 Published by under software development

Google web uygulamaları geliştirmek için tasarlamış yeni programlama dili Dart’ı duyurdu. Google’ın Dart’ı duyururken hedeflediği şeyin basitlik, esneklik ve kolay öğrenilebilirlik olduğunu söyleyebiliriz. Kolay öğrenebilir olması için de syntax’ı javascript ve java’ya benzeterek milyonlarca javascript/java geliştiricisini hedeflediğini görüyoruz. Göze çarpan en önemli özellik ise isteğe bağlı tip tanımlama (optional types). Yani yazılımcı isterse statik olarak tipleri tanımlayabilir ya da tip tanımlamadan değişkenlerini tanımlayabilir. Google’ın iddiasına göre tip tanımı olmadan yazılan bir prototip uygulama karmaşıklaştıkça tip tanımlanan modüler bir uygulamaya dönüştürülebilir. Bu dönüşümün de sancısız olacağı görüşündeler. (ne kadar objektif olduklarını zamanla göreceğiz.) Sınıflar java’da olduğu gibi tek bir sınıftan türeyebiliyor ama birden fazla arayüzü implement edebiliyor. Bir sınıfı birden fazla sınıftan türetme (multiple inheritance) özelliği yok. İsteğe bağlı tip tanımlama özelliğini şu şekilde örneklendirebiliriz:

Tip tanımsız:

Tip tanımlı:

Dart’ı kullanmanın üç yolu var. Birincisi Dart kodunu javascripte dönüştürüp yeni bir tarayıcıda (chrome, firefox 4’ten sonrası, safari 5’ten sonrası) çalıştırmak. İkinci yol sunucu tarafında bir virtual machine üzerinde çalıştırmak. Sonuncu yol ise küçük Dart programlarını Dartboard denilen araç ile (firebug’a benziyor) tarayıcının içerisindeki bir pencereden çalıştırmak.

Bir Dart programını direk html’in içerisine de ekleyebilirsiniz. Bunun için #import veya #source kullanılabiliyor. Dart’la birlikte yeni bir MIME tipi de geldi:“application/dart”:

<html>
<body>
<script type="application/dart">
main() {
Element element = document.getElementById('message');
element.innerHTML = 'Hello from Dart';
}
</script>
<div id="message"></div>
</body>
</html>

Daha fazlası için Dart spec’i : http://www.dartlang.org/docs/spec/index.html

Comments are off for this post